Bestyrelse

Inge Winther
Formand
Isabella Sandberg
Kasserer
Ruth Rendbæk
Bestyrelsesmedlem