Bestyrelse

Inge Winther
Formand
Christian Ulf
Kasserer
Ruth Rendbæk
Bestyrelsesmedlem
Isabella Sandberg
Bestyrelsesmedlem
Aase Sandager
Bestyrelsesmedlem